Informeel leren

Onderzoek wijst uit dat medewerkers veel vaardigheden leren en nieuwe kennis op doen op de werkplek. Dit ‘informeel leren’ willen we actief faciliteren met educatieve activiteiten die zich afspelen buiten een ‘leslokaal’ (al dan niet in combinatie met andere leervormen). Binnen het Leerhuis bieden we diverse vormen van informeel leren aan.

De Leerexpeditie

Informeel leren is een deels onbewust proces waarbij de persoon of het collectief leert door te doen. Het is altijd een sociaal proces, waar dus andere mensen bij betrokken zijn. Om deze vorm van leren actiever te benutten hebben we de leerexpeditie ontwikkeld. Een manier van leren waarbij de deelnemers zelf de doelen stellen en ook de vorm deels invullen.

Bij een leerexpeditie bepalen deelnemers zelf het reisdoel en de manier waarop ze dat reisdoel bereiken, passend bij hun eigen praktijk. Wel staat de reis altijd in het teken van zelfontplooiing en hebben de leden van de expeditie een gezamenlijke focus.

Wil je mee op expeditie? Mail ons jouw gewenste onderwerp via leerhuisihh@minocw.nl.