Genomineerden aanmoedigingsprijs Over Informatie Gesproken

Ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de Wet open overheid, organiseerden iBestuur en de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken op 2 mei 2022 de ontbijtbijeenkomst ‘Goed Geopend’ in de LocHal in Tilburg. Middels deze video pitchten vijf genomineerden hun dossiers aan juryleden Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding, en Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen overhandigde de prijs.