Animatie Woo voor burgers

Op 1 mei 2022 ging de Wet open overheid (Woo) in werking. Inmiddels zijn we een jaar verder. Om voor burgers de Woo te verduidelijken, is er een animatie beschikbaar over wat de Woo voor burgers betekent. Overheidsorganisaties kunnen dit filmpje gebruiken om burgers te informeren over deze wet.

We zien een animatie.

*Rustige muziek*

Beeldtekst: Informatiehuishouding. De Wet open overheid. Voiceover: Als burger heb je recht op informatie van de overheid. Sinds 1 mei 2022 regelt de Wet open overheid dat overheidsorganisaties zoveel mogelijk informatie openbaar moeten maken voor iedereen. Als je informatie mist, mag je de overheid daar zelf naar vragen. De overheid moet de informatiehuishouding op orde hebben om de informatie goed en tijdig te leveren. De Wet open overheid geldt onder andere voor alle ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen, en de Belastingdienst, het CJIB, DUO de SVB en het UWV. Je vindt de openbaar gemaakte informatie bijvoorbeeld op open.overheid.nl, op mijn.overheid.nl, en in kranten en huis-aan-huisbladen. Je leest daar hoe besluiten zijn genomen en je vindt er informatie over onderwerpen zoals vergoedingen voor energiemaatregelen en vergunningen voor verbouwingen. Die informatie komt uit de informatiehuishouding van de overheid, die er dagelijks aan werkt om deze goed te organiseren. Mis je informatie? Vraag het op bij de Rijksoverheid, bij jouw gemeente of bij de voor jou betreffende overheidsinstelling. Dat kan telefonisch, via e-mail, via WhatsApp en via Facebook of Twitter. Je kunt ook het Informatiepunt Digitale Overheid bij de bibliotheek in jouw gemeente bezoeken. In de wet is geregeld dat je de opgevraagde informatie binnen vier weken per e-mail of post moet ontvangen. Als het langer duurt, moet dat aan je worden gemeld. Sommige informatie kan de overheid niet geven, bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid van de staat of om persoonsgegevens. In dat geval legt de overheid je uit waarom de informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Kom je er zelf niet uit? Bel telefoonnummer 1400, dan helpt een medewerker je met jouw informatieverzoek. Of ga naar het Informatiepunt Digitale Overheid. Logo Rijksoverheid verschijnt in beeld. Beeldtekst: Kom je er niet uit? Bel: 1400 of ga naar het Informatiepunt Digitale Overheid.

*Rustige muziek speelt en eindigt*