Animatie: Omgaan met overheidsinformatie voor leidinggevenden

Hoe gaat jouw team met informatie om? Als leidinggevende ben je daar verantwoordelijk voor. 

Een responsieve, open overheid vraagt om een verandering in gedrag en cultuur. Hierin heb jij als leidinggevende een belangrijke rol. Door jouw team te sturen op een goede informatiehuishouding én het goede voorbeeld te geven in hoe je zorgvuldig en bewust omgaat met informatie, kun je je medewerkers inspireren hetzelfde te doen. 

Waarom is dit zo belangrijk? 

Een goede informatiehuishouding zorgt er voor dat we veel sneller Kamervragen en Woo-verzoeken kunnen behandelen. Dit komt omdat stukken toegankelijk en, waar mogelijk, openbaar zijn. Zo kan iedereen zien wat we doen en signalen teruggeven als we bijvoorbeeld iets over het hoofd zien. Van maatschappij tot politiek.  

Naast een besparing op tijd, capaciteit en geld draagt een goede, bewuste omgang met informatie ook bij aan een inclusievere overheid, waar overheidsinformatie voor iedereen te bekijken en te begrijpen is. Mensen kunnen daardoor beter meedoen in de democratie. Ook kunnen we collega’s sneller inwerken en onze onderlinge samenwerking verbeteren.   

Maar wat zijn nou de gevolgen van een informatiehuishouding die níet op orde is?  Allereerst voldoe je dan niet aan de wettelijke verplichtingen. Er zijn politieke afbreukrisico’s. En je bent als ambtenaar onnodig veel tijd en capaciteit kwijt met het terugzoeken van informatie en het herleiden van besluitvorming. 

Je kunt als leidinggevende veel doen om je team te ondersteunen, te motiveren en te sturen in het zorgvuldig en bewust omgaan met informatie. Om je op weg te helpen in deze rol, zijn er verschillende leeroplossingen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan trainingen, e-learnings, informatieve infographics en ‘de interactive pdf’. Hier kun je je eigen informatiehuishouding-naslagwerk mee creëren en handige informatiebronnen raadplegen.

Meteen aan de slag? Ga naar www.open-overheid.nl