Masterscriptie Anne Dijkstra over Succesvolle open data governance

Een internationaal vergelijkend onderzoek naar de factoren die bijdragen aan de
ontsluiting en standaardisatie van overheidsdata