Rapport BODO-pilot Overzicht en Inzicht

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) heeft het project Bevordering Overbrenging Digitale Overheidsinformatie (BODO). Dit project richt zich op het opdoen van concrete kennis en ervaring met de randvoorwaarden waaraan Rijksorganisaties moeten voldoen in het overbrengingsproces van digitale archieven naar het Nationaal Archief (NA).

Binnen het project BODO lopen twee pilots in samenwerking met Doc-Direkt. Bij het departement van Financiën (Fin) is een pilot gericht op het zoeken en opruimen van dubbele documenten. Bij het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een pilot gericht op het creëren van overzicht en inzicht over bestaande informatie- en archiefbronnen. Dit document dient als rapportage van de uitvoering van de tweede pilot bij SZW.