Testversie IHH en professionaliteit laptops werken ambtenaar

Testversie Aan de slag met indicatoren IHH en professionaliteit

Het project Departementale IHH-Dashboards ontwikkelde een testversie van de uitwerking van indicatoren over informatiehuishouding en professionaliteit.

Met feedback op de testversie draag je bij aan het verbeteren van het product. Je wordt van harte uitgenodigd om met de testversie aan de slag te gaan. Je feedback en praktijkvoorbeelden mail je naar dashboardcoachihh@minocw.nl, onder vermelding van “Testversie Aan de slag met indicatoren IHH en professionaliteit”.