Informatie Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale informatiehuishouding

Als programma kennen we de ontwikkelingen en horen we de vragen. We zijn gedreven en benutten onze ervaring voor het verder ontwikkelen en innoveren van de overheid. Wij streven ernaar de departementen te helpen hun informatie voor de toekomst veilig te stellen en duurzaam toegankelijk te maken.

Medewerkers Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale informatiehuishouding

Directeur: Jacqueline Rutjens

Coordinator MJP en plaatsvervangend directeur: Marcel Bouwsma

Coordinator Goed geinformeerde medewerkers: Hella Borking

Coordinator Deskundigheid informatiespecialist op orde: Diebrichje Brands

Project E-mailarchivering

Projectleider: Ben van den Brande projectadviseur: Willianne Polak en projectsecretaris Simon Kester

Project Webarchivering

Projectleider: Jeanine van Dijk, Projectadviseur: Arjan Rompelman, Projectsecretaris: Soraya Badloe

Project Di-stroy

Projectleider: Corien Pels Rijcken, Projectadviseur: Arjan Rompelman, Projectsecretaris: Ienke Laan

Meerjarenplan Rijk

Kwartiermaker Rijksoverheid (ministeries): Annet van Veen, Kwartiermaker uitvoeringsorganisaties en zbo's Rijk: Anke van Heur

Project Me(d)ewerker aan informatie

Projectleider: Hella Borking, Projectadviseur: Tania Manuschevich en communicatieadviseur: Esther de Boer

Project Verkenning (actieve) openbaarmaking

Projecleider: Annet van Veen, Projectadviseurs René de Jong en Joeri Scheper en Projectsecretaris Simon Kester

Team communicatie

Coordinator: Hella Borking

Senior communicatieadviseur: Manuela Fun

Communicatieadviseur Merel Lelivelt

Communicatieadviseur campagne: Esther de Boer

Adviseurs: Tania Manuschevich en Carina Jacobi

Project Heldere kaders voor gebruik van persoonlijke communicatiekanalen

Projectleider: Arjan Rompelman en Projectadviseurs René de Jong en Joeri Scheper en Projectsecretaris: Ienke Laan

Project Vervroegde digitale overbrenging

Projectleider: Pieter van Koetsveld

Wob-hulp

Projectleider: Nabil el Amrani, Projectadviseur: Carina Jacobi en Projectsecretaris: Su Tatton

Programmaondersteuning

Secretariaat: Marcia Nieuwendam

Programmasecretarissen: Soraya Badloe (Strategisch Beraad en Stuurgroep) en Cynthia de Jong (Bedrijfsvoering)

Neem contact met ons op

Maximaal 1000 tekens

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden binnen 14 dagen uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *