Als programma kennen we de ontwikkelingen en horen we de vragen. We zijn gedreven en benutten onze ervaring voor het verder ontwikkelen en innoveren van de overheid. Wij streven ernaar de departementen te helpen hun informatie voor de toekomst veilig te stellen en duurzaam toegankelijk te maken.

Medewerkers Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale informatiehuishouding

Drs. Jacqueline Rutjens MPA (Directeur)

Project E-mailarchivering

Projectleider: Liza Bordewijk en Projectsecretaris: Willianne Polak

Project Webarchivering

Projectleider: Jeanine van Dijk, Projectadviseur: Arjan Rompelman, Projectsecretaris: Soenita Bharos

Project Di-stroy

Projectleider: Corien Pels Rijcken, Projectadviseur: Arjan Rompelman, Projectsecretaris: Ienke Laan, projectlid: Daan Beers

Project Meerjarenplan

Projecleider Rijksoverheid (ministeries): Annet van Veen, Projectleider uitvoeringsorganisaties en zbo's Rijk: Anke van Heur,Projectsecretaris: Ronald van der Voorst

Project Me(d)ewerker aan informatie

Projectleider: Hella Borking, Projectadviseur: Tania Manuschevich, Projectleden: Reshma Bhadjan en Merel Lelivelt

Project Verkenning (actieve) openbaarmaking

Projecleider: Annet van Veen, projectadviseur: René de Jong

Communicatie

Communicatieadviseurs Merel Lelivelt en Frits Spruijt

Project Heldere kaders voor gebruik van persoonlijke communicatiekanalen

Projectleider: Arjan Rompelman

Project Vervroegde digitale overbrenging

Kwartiermaker: Pieter van Koetsveld

Programmaondersteuning

Secretariaat: Su Tatton en Marcia Nieuwendam

Programmasecretaris (ondersteuning Stuurgroep en Strategisch Beraad): Hella Borking