Bestaat er een specificatie van de componenten die zijn meegenomen in de structurele lasten?

Ja, die is te vinden in het ‘Rekenmodel KBA ingevuld’. Dit rekenmodel behoort bij de Handreiking.