Nieuwsbrief Rijk aan Informatie - maart 2018

Rijk aan Informatie geeft na iedere stuurgroep een nieuwsbrief uit waarin de laatste stand van zaken van het programma en de projecten staat beschreven. Op deze pagina vind je de nieuwsbrief van maart 2018. Met daarin de volgende onderwerpen:

  • Van de programmadirecteur: Zaaien en oogsten
  • Kijkje in de keuken: Informatiedelen in de keten bij J&V
  • Stand van zaken projecten