Vooruitzicht 2023 voor Departementale IHH-Dashboards

Om de doelen uit het generiek actieplan Open op Orde te bereiken zijn meer dialoog en een actievere sturing nodig binnen rijksorganisaties op het gebied van informatiehuishouding. Het project Departementale IHH-Dashboards helpt bij het faciliteren van deze dialoog en sturing. Door een generieke opzet voor departementale dashboards te ontwikkelen waarmee rijksorganisaties zelf aan de slag kunnen, draagt het project bij aan de verbetering van de informatiehuishouding.

Wat staat er nog meer op de planning voor het komende jaar? Projectleider Annemiek van Waterschoot vertelt over de plannen voor 2023:

Met de uitwerking van een lijst met indicatoren kunnen rijksorganisaties zelf aan de slag met indicatoren. Zo kun je binnenkort aan de slag met een testversie “Aan de slag met indicatoren voor Woo-verzoeken”. ‘De reacties die we op deze pilotversie ontvangen, kunnen we goed gebruiken om onze producten te verbeteren, dus we hopen dat veel rijksmedewerkers aan de slag gaan met de pilotversie’, vult ze aan.

‘In de eerste fase hebben we ons vooral gefocust op het ontwikkelen van een lijst met indicatoren die op het dashboard voor inzicht zorgen', vertelt Van Waterschoot. 'Deze fase sloten we af met een eindrapportage. Inmiddels zijn we met de tweede fase begonnen waarbij we rijksorganisaties ondersteunen bij het implementeren van een departementaal IHH-dashboard. Dat doen we bijvoorbeeld door het faciliteren van de uitwisseling van praktijkervaringen, advies en begeleiding van pilots door een dashboardcoach op basis van maatwerk. Daarnaast werken we aan een goede uitwerking van de indicatoren zodat die binnen het Rijk consistent worden toegepast. Daarvoor worden de benodigde definities in kaart gebracht, en het soort gegevens dat nodig is voor de indicatoren.’ In het plan van aanpak vind je meer informatie over de verdere uitvoering van de tweede fase.

Meer weten? Bekijk het project Departementale IHH-Dashboards op onze website.