Plan van aanpak: Departementale IHH-Dashboards fase II

De eerste fase van het project Departementale IHH-Dashboards is inmiddels afgerond. Voor de tweede fase is een plan van aanpak opgesteld. Doelstelling van deze tweede fase is om rijksorganisaties de beschikking te geven over actieve ondersteuning bij, en praktijkgerichte handreikingen voor de implementatie van een departementaal IHH-dashboard dat inzicht geeft in de voortgang op hoofdlijnen van de organisatie voor de vier actielijnen van Open op Orde, en de drie IHH-plateaus. Dit plan van aanpak geeft inzicht in de verdere uitvoering van de tweede fase.