Vervolgaanpak MDTO

In december heeft de ICBR Metagegevens voor Duurzame Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) vastgesteld als standaard voor de Rijksoverheid voor de uitwisseling en overbrenging van duurzaam toegankelijke informatieobjecten. Omdat MDTO niet alle knelpunten voor de Rijksoverheid kan oplossen, heeft de ICBR ook ingestemd met een vervolgaanpak. Hierin worden onder meer de metadata over bedrijfsactiviteiten, actoren en mandaten (wat, waar en door wie) gestandaardiseerd.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RDDI

Dit betekent dat de ICBR het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TMR) intrekt, rekening houdend met een overgangsperiode van minimaal 3 jaar. De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie wordt in het vervolgtraject in samenwerking met andere overheden geactualiseerd. Ook worden het eigenaarschap en beheer van zowel het stelsel van metadatastandaarden als voor individuele standaarden (beter) ingericht. Naast MDTO zijn er andere normen en afsprakenstelsels mogelijk voor uitwisseling binnen en tussen overheden en vanuit de overheid naar niet-overheidspartijen, zelfstandig of in samenhang met MDTO.

Lange adem

De implementatie van MDTO binnen de Rijksoverheid is een zaak van de lange adem, vraagt afstemming met ICT-leveranciers en gebruikmaking van slimme momenten zoals aanbestedingen. De benodigde doorlooptijd en kosten variëren daardoor per organisatie.

In 2024 werkt een overheidsbrede projectgroep de vervolgaanpak verder uit voor onder meer implementatie van MDTO en andere metagegevens die vastgelegd moeten worden.  MDTO wordt begin 2024 aangemeld bij het forum voor standaardisatie voor opname op de ‘Pas toe of leg uit lijst’.

Meer weten over het rijksbeleid voor metadata? Kijk op Metadata Rijksoverheid | Projecten | Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding of neem contact op met de projectgroep via daniel.kruuk@minocw.nl.