Leerhuis IHH verbreedt het leeraanbod

Voor zo’n 4500 Rijksmedewerkers biedt het Leerhuis veel opties om te werken aan hun professionele ontwikkeling. Wat staat er op stapel voor het komende jaar? Onder meer het professionaliseren van de organisatie en doorontwikkelen van het leeraanbod. Projectleider Lianne Ostermann vertelt over de plannen voor 2023.

Lianne Ostermann: “Het projectteam van het Leerhuis Informatiehuishouding zet in op 3 thema’s. Ten eerste professionalisering: in 2022 zijn we voortvarend gestart met het aanbieden van opleidingen en zijn de bedrijfsvoering en administratieve kant onderbelicht gebleven. In 2023 willen we de organisatie professionaliseren.

Ten tweede is het doorontwikkelen van de leerproducten het komende jaar belangrijk: het formele leeraanbod moet relevant en beschikbaar zijn en aansluiten bij de ontwikkelingen in het vakgebied. Niet alleen voor informatieprofessionals, maar nu ook voor de nieuwe doelgroepen zoals rijksmedewerkers en managers. En we verbreden het aanbod met toekomstgerichte leerproducten. We creëren en kopen opleidingen in en we maken bijvoorbeeld een generiek onboardingstraject voor informatieprofessionals. Het projectteam zorgt voor de doorontwikkeling van het informeel aanbod en de onderwijskundige innovatie. Denk aan de oprichting van een ambassadeursnetwerk, serious gaming, intervisiesessies en een onderzoek naar beroepen van de toekomst.

Ten slotte is ons doel met het Leerhuis Informatiehuishouding te landen in de lijnorganisatie. We zijn momenteel als project een tijdelijke organisatievorm en onderzoeken in de eerste helft van 2023 waar het project een blijvende plek kan krijgen.“

Meer weten? Bekijk het project Leerhuis informatiehuishouding op onze website.