4 belangrijke thema’s voor Sociale Media Archivering in 2023

Binnen overheidshandelen moet informatie duurzaam toegankelijk zijn. Dat geldt ook voor sociale media berichten. Het project Sociale Media Archivering helpt informatieprofessionals aan kennis en ontwikkelt hiervoor informatieproducten. Ook werkt het team, in overeenstemming met een eerdere toezegging van de minister van OCW, toe naar een advies voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie op sociale media bij het Rijk. Wat kunnen we verwachten van het projectteam Sociale Media Archivering in 2023? Projectadviseur Arjan Rompelman blikt vooruit.

Arjan Rompelman: “Het projectteam werkt in het eerste kwartaal van 2023 toe naar de afronding van 4 informatieproducten. Deze informatieproducten vormen een bundeling van kennis en ervaringen waarmee informatieprofessionals direct aan de slag kunnen met het duurzaam toegankelijk maken van overheidsinformatie op sociale media binnen hun organisatie. De thema’s die in de informatieproducten centraal staan zijn:

  • Gebruik en informatiebeheer van sociale media
  • Waardering en selectie van overheidsinformatie op sociale media
  • Juridische kaders bij duurzame toegankelijkheid
  • Technieken en voorzieningen voor archivering

Daarnaast werkt het projectteam in het eerste kwartaal aan de oplevering van een whitepaper voor het duurzaam toegankelijk maken van overheidsinformatie bij de Rijksoverheid op de (middel)lange termijn. De whitepaper ondersteunt Rijksorganisaties inhoudelijk bij de uitwerking van beleid. Ook bevat het inhoudelijke adviezen voor archivering van overheidsinformatie op sociale media, inclusief opties voor eventuele (centrale) technische voorzieningen. Begin april wordt de whitepaper overhandigd aan CIO Rijk. Daarna wordt de vorming van Rijksbreed beleid voor sociale media archivering uitgewerkt vanuit actielijn 2: Open op Orde.”

Meer weten? Bekijk project Sociale Media Archivering op onze website.