Recap Ruimte voor Opgaveteams

Steeds meer rijksambtenaren werken samen aan complexe maatschappelijk opgaven over de grenzen van ministeries heen. Deze opgavegerichte werkwijze vraagt voor organisatie rondom vraagstukken.

Het afgelopen jaar heeft Future Lab daarom meegedaan aan het samenwerkingsinitiatief Ruimte voor Opgaveteams. Samen met drie andere rijksprogramma’s en rijksdienstverleners heeft Ruimte voor Opgaveteams de handen uit de mouwen gestoken om te verkennen welke producten en diensten ontwikkeld kunnen worden om te ondersteunen in het opgavegericht samenwerken.

Tijdens de afgelopen Dag van de Bedrijfsvoering op 14 oktober presenteerde het samenwerkingsinitiatief de experimenten en vervolgstappen. Bekijk voor een sfeerimpressie van een van de experimenten de video van de Dragon’s Den of kijk naar onze plug&play toolbox.

Daarnaast gaf Future Lab, samen met de KNVI, op 8 november jl. een presentatie aan collega’s bij de VNG over een jaar lang pionieren met de Transitiepaden. Binnenkort verschijnt hiervan de webinar op onze site.