Dringend advies om automatisch wissen berichten uit te zetten opgenomen in Handreiking

Het dringende advies om de functie ‘automatisch wissen van berichten’ op je telefoon uit te schakelen staat nu ook in de Handreiking bewaren chatberichten, de Handleiding risico’s en maatregelen en de infographics op de website informatiehuishouding.nl. Dit naar aanleiding van het Tweede Kamer-debat op 19 mei 2022 over het gebruiken, verwijderen en archiveren van berichtenapps (SMS, WhatsApp en Signal).
 

Vergroot afbeelding Foto van telefoon met berichten
Beeld: ©RDDI

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van het 4-ogenprincipe bij het selecteren en verwijderen van chatberichten van bewindspersonen. Eind augustus volgt een advies over een uniforme rijksbrede werkwijze. Daarnaast doet de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar aanleiding van het debat onderzoek naar het informatiebeheer bij het ministerie van Algemene Zaken en betrekt daarbij ook het informatiebeheer in bredere zin. De uitkomsten worden in oktober van dit jaar verwacht. Eveneens in het najaar volgen adviezen over de inrichting van het stelsel en het beleid rond chatberichten van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding, Arre Zuurmond en het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.