Handleiding: Risico’s en maatregelen bewaren van chatberichten

In deze handleiding, die is bedoeld voor iedereen die binnen de Rijksoverheid is betrokken bij het bewaren van chatberichten, vind je praktische inzichten en richtlijnen voor rijksorganisaties:

  • Wat bewaren we?
  • Hoe bewaren we?
  • Wie bewaart de berichten?
  • Waar bewaren we berichten?

Deze handleiding is gemaakt op basis van de Handreiking bewaren chatberichten. Hier worden bovenstaande onderwerpen uitgebreider besproken en wordt er dieper ingegaan op o.a. de juridische kaders en beleidskaders.