Antwoorden op juridische vragen over sociale media archivering

Het project Sociale Media Archivering ondersteunt Rijksorganisaties bij het duurzaam toegankelijk maken van sociale media-content. Tijdens de eerste fase hebben we de kennis- en informatiepositie van de Rijksoverheid verbeterd op het terrein van het archiveren van sociale media. Daarbij heeft RDDI het bureau ICTRecht gevraagd om juridisch advies over het veiligstellen en archiveren van sociale media-content door Rijksorganisaties. Het eerste rapport is nu beschikbaar.

Dit rapport beantwoordt de vraag of de sociale media-content op accounts van bewindspersonen integraal kan worden veiliggesteld, om vervolgens binnen de totale hoeveelheid informatie de archiefbescheiden duurzaam toegankelijk te maken. Naast de Archiefwet wordt ook gekeken naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), art. 68 van de Grondwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
De belangrijkste punten uit het juridisch advies hebben we samengevat in een handig document met vragen en antwoorden.