Updates vanuit het Implementatietraject Berichtenapps

Vanuit het project Berichtenapps helpen we rijksorganisaties bij het ontwikkelen van voldoende kennis, informatie en middelen om bewust en minimaal gebruik te maken van berichtenapps, berichten duurzaam toegankelijk veilig te stellen en de uitvoering van de beleidslijn te monitoren en toetsen. We geven een update van de ontwikkelingen van de laatste tijd binnen het implementatietraject: de voorbereidingen voor de werksessies Implementatie en Evaluatie Bewaren Chatberichten en de nieuwe brochure 'Risico's en maatregelen bewaren van chatberichten'.

Voorbereiding gestart van werksessies Implementatie en Evaluatie Bewaren Chatberichten

Voor de IHH-professionals van het Rijk staat het implementeren van de Beleidslijn Bewaren Chatberichten hoog op de prioriteitenlijst. Dat werd heel duidelijk in een bijeenkomst die RDDI op 15 december organiseerde met een tiental IHH-collega’s. Er is veel aandacht nodig voor zaken als communicatie, gedragsverandering en draagvlak. Een goede tweede is de behoefte aan eenvoudige en gebruikersvriendelijke (technische) ondersteuning. Vanuit de deelnemers kwam een aantal nuttige praktijkvoorbeelden naar voren én er was bereidheid om die met elkaar en met andere organisaties te delen. Met die boodschap en de overige opbrengsten van de bijeenkomst gaan RDDI en ICTU aan de slag. Het plan is om in de eerste helft van 2022 met een brede groep rijksorganisaties een of meer werksessies te organiseren. Begin januari 2022 bespreken RDDI en ICTU de opzet daarvan met de groep die op 15 december bij elkaar is geweest. 

Nu beschikbaar: nieuw hulpmiddel bij archiveren van chatberichten

Onlangs is een nieuw hulpmiddel beschikbaar gekomen bij het archiveren van chatberichten. De brochure 'Risico's en maatregelen bewaren van chatberichten', geschreven en aangeboden door RDDI, biedt een praktische handreiking voor rijksorganisaties en geeft handvatten voor de noodzakelijke organisatiespecifieke keuzes voor het beheer van chatberichten. Naast een procesomschrijving voor het bewaren van chatberichten, gaat de publicatie in op mogelijke risico's en daarbij te nemen maatregelen, o.a. op het punt van de privacybescherming.