Succesvolle pilot ‘veiligstellen sociale media bewindslieden Rutte III’

De eerste sociale media content van bewindslieden is succesvol veiliggesteld.

In juni zijn RDDI en de Adviescommissie Online Communicatie (AOC) gestart met de pilot ‘veiligstellen sociale media Rutte III’. Een traject waarin we stap voor stap toewerken naar het veiligstellen (fase 1) en daarna duurzaam toegankelijk maken (fase 2) van sociale media van bewindslieden.

Inmiddels zijn de belangrijkste vraagstukken uitgezocht, is het veiligstellen gestart en hebben we de eerste resultaten binnen. Hieronder de meest recente:

Wet- en regelgeving

In samenwerking met het bureau ICTRecht is een juridisch advies opgesteld dat inzicht geeft in het veiligstellen van sociale media conform geldende wet- en regelgeving.

Intakegesprekken

Met alle departementen zijn intakegesprekken gevoerd en is bevestigd dat de desbetreffende accounts worden veiliggesteld; de bewindspersonen geïnformeerd zijn over het traject; en de CIO- offices worden ingelicht over de fase na de pilot, het ontsluiten en archiveren van de veiliggestelde informatie.

Actuele status

Op het moment van schrijven zijn alle Twitter berichten van de bewindspersonen (Rutte III) succesvol veiliggesteld en de komende twee weken werken we aan de resterende sociale media kanalen. Het doel is om fase 1 van de Pilot in de eerste week van januari af te ronden.