Archivering websites Rijk stap dichterbij

Op vrijdag 28 mei is de raamovereenkomst Webarchivering getekend. Hiermee wordt een rijksbrede centrale voorziening gecreëerd om rijksoverheidswebsites te archiveren én de webarchieven toegankelijk te maken vanaf een dag na ‘harvesting’. Burgers, bedrijven en journalisten kunnen hiermee van dag tot dag zien welke informatie beschikbaar was op een bepaalde dag.

Vergroot afbeelding Ondertekening raamovereenkomst webarchivering
Beeld: ©RDDI
Ondertekenaars van de raamovereenkomst met GW Cross Media zijn: Lourens Visser, CIO Rijk en Kristel Dirkx, directeur Dienst Publiek en Communicatie (DPC).

Websites vormen een belangrijke informatiebron voor burgers, bedrijven en overheden. De Rijksoverheid heeft ongeveer 1.500 websites. De Richtlijn Archiveren Overheidswebsites van het Nationaal Archief vormt de basis voor het Kader websitearchivering Rijksoverheid van CIO Rijk. RDDI en DPC hebben gezamenlijk een implementatietraject opgezet om organisaties te ondersteunen in aanloop naar de aansluiting op de centrale voorziening.

Wat is webarchivering?

Webarchivering wil zeggen: openbare webcontent dagelijks oogsten (‘harvesten’), opslaan en toegankelijk maken voor publiek. Dat is belangrijk, omdat burgers, bedrijven en overheden zich moeten kunnen beroepen op content die niet meer online staat. Ook vanuit cultuurhistorisch perspectief is het van belang om webcontent te archiveren, omdat dat een beeld geeft van overheidscommunicatie door de jaren heen.

Verbetering informatiehuishouding Rijk

Webarchivering is onderdeel van het Generiek actieplan verbetering informatiehuishouding Rijk dat 6 april 2021 aan de Tweede kamer is gestuurd en de I-strategie Rijk. Afspraak is dat alle rijksonderdelen uiterlijk eind 2021 hun websites archiveren.

Aanbestedingstraject raamovereenkomst

In augustus 2020 zijn de stukken van de aanbesteding voor de centrale voorziening voor websitearchivering gepubliceerd op TenderNed. De aanbesteding is gewonnen door GW Cross Media.