Overheidsbrede inventarisatie ervaring vervroegd digitaal overbrengen

In vervolg op de Kamerbrief van 11 juni 2018 over de wijziging van de Archiefwet en de uitvoering van de motie Segers, heeft het Ministerie van OCW een overheidsbrede inventarisatie uit laten voeren naar de bestaande ervaringskennis op het gebied van overbrenging van digitale overheidsinformatie naar archiefbewaarplaatsen (e-depots) in de zin van de Archiefwet. De inventarisatie is bedoeld als basis voor het gesprek met de rijksoverheid en decentrale overheden over het uitvoeren van ervaringsprojecten of andere manieren om digitale overbrenging te stimuleren.