Informele consultatie conceptdefinities en hulpmiddelen Informatiecategorieën Woo

In de Wet open overheid (Woo) staan 17 categorieën van informatie die bestuursorganen op termijn actief openbaar moeten gaan maken. Het BZK-Programma Open Overheid en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) zijn bezig met het uitwerken van deze categorieën. We verduidelijken de definities en/of ontwikkelen hulpmiddelen die bestuursorganen kunnen gebruiken bij het openbaar maken van de betreffende informatiecategorie. Dit doen we samen met praktijkexperts vanuit verschillende bestuursorganen (waaronder ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, zbo’s en politie).

We horen graag van een bredere groep van bestuursorganen of zij met deze definities en hulpmiddelen (beide nog in concept!) uit de voeten kunnen. Daarvoor gebruiken we de KIA-groep Informatiecategorieën Wet open overheid. In de periode van 10 mei tot 10 juni 2023 vragen we reacties op de conceptdefinities en/of hulpmiddelen voor de volgende categorieën: organisatie- en bereikbaarheidsgegevens, Woo-verzoeken en -besluiten, convenanten en vergaderstukken decentrale overheden.

Aan het einde van deze periode verzamelen we de reacties en besluiten we hoe we deze verwerken. Eind juni plaatsen we een samenvatting van de reacties in de KIA-groep. Na vaststelling door een stuurgroep volgt een periode van ervaring opdoen met de definities en hulpmiddelen door de bestuursorganen. Op termijn worden de definities vastgelegd in een ministeriële regeling. Hiervoor zal nog een formele consultatie plaatsvinden.

We hopen op constructieve reacties!

Meer weten?

Bekijk het Plan van aanpak Operationalisering informatiecategorieën.