Boekpresentatie 'Het recht op ambtelijk vakmanschap'

Op 6 oktober 2022 werd tijdens de Open Donderdagborrel het nieuwe Beroepseer-boek ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ feestelijk gepubliceerd bij het Nationaal Archief in Den Haag. In het boek staan concrete adviezen voor wat er nodig is om de positie van het vakmanschap van de rijksambtenaar te versterken.

Vergroot afbeelding gebouw van het Nationaal Archief in Den Haag
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid

Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Maarten Schurink.

Na de bespreking van de belangrijkste bevindingen was het tijd voor de Open Donderdagborrel en bleef het nog lang gezellig.