Peter Peereboom over de nulmeting bij de politie

Nog deze maand moet elke rijksoverheidsorganisatie een nulmeting hebben uitgevoerd naar de informatiehuishouding. De politie heeft dit al gedaan. Tijdens de informatiesessie op 9 november vertelde Peter Peereboom namens de politie over zijn bevindingen. Wij spraken hem over de workshop en zijn ervaringen met de nulmeting.

Ha Peter, hoe was de workshop?

“Ik vond het fijn om mijn verhaal te kunnen doen. Wij zijn niet zomaar een rijksorganisatie. Er werken maar liefst 65.000 mensen bij de politie. Dat maakt een nulmeting bij ons ook extra speciaal. Leuk om dan die ervaringen met anderen te kunnen delen.”

Welke lessen heb je de deelnemers meegegeven?

“De nulmeting moet je goed voorbereiden. Je moet nadenken hoe je hem kan inzetten als strategisch instrument. Vooraf is het goed om te bedenken hoe de inzichten jouw organisatie gaan helpen. Wat ga je doen met je bevindingen? Plan daarom alvast een vervolgsessie in. Daarnaast is het belangrijk te kijken naar wat de link is met andere programma-onderdelen.

Ook is het belangrijk om de eerste sessie zorgvuldig voor te bereiden. Denk na over welke deelnemers je selecteert. Bij sommige organisaties werken veel externe mensen, dat zijn niet de mensen die je moet hebben. Wij hebben specifiek gekozen voor de collega’s met ervaring, die weten waar ze het over hebben.”

En vervolgens?

“Het gaat erom om zaken niet mooier te beoordelen dan ze zijn. Die beoordeling is soms subjectief, dat is wel een aandachtpunt. Discussieer vervolgens over de gegeven antwoorden. Richt je tot de kern. Vervolgens krijg je er allerlei mooie dingen voor terug, een bijvangst noemen we dat.”

Waar bestaat die bijvangst uit?

“Er ontstaat een mooie dynamiek in de groep, collega’s reageren op elkaar. Bijvoorbeeld over de vraag waarom de informatiehuishouding belangrijk is. Er ontstaat bewustwording op thema’s en werkgebieden van collega’s. Zo ontstaat er meer begrip. De samenhang van actielijnen en initiatieven is ook verduidelijkt, dat voelt soms als een rits aan losstaande initiatieven. Maar misschien nog wel de mooiste bijvangst, het heeft ons een positieve motivatie gegeven om samen ons werk beter te kunnen uitvoeren.”

Presentaties informatiesessie

Peter Peereboom presenteerde zijn ervaringen tijdens de informatiesessie over de nulmeting op 9 november. Alle presentaties van die dag zijn terug te vinden op KIA.