Klankbordgroepen digitale duurzaamheid in de Archiefregeling

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan inhoudelijke voorstellen voor eisen aan duurzame toegankelijkheid van documenten in de Archiefregeling. Deze voorstellen willen we graag met een breder publiek delen. Daarom organiseert het ministerie van OCW op maandag 13 en dinsdag 14 december twee klankbordgroepen. In deze klankbordgroepen worden inhoudelijke voorstellen voor het Archiefbesluit en de Archiefregeling besproken in twee groepen van ieder maximaal 20 personen.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: metadata, zoeken, vinden, weergeven, overzicht en preservering. Deelnemers ontvangen ongeveer een week voor de klankbordgroep een voorbereidende nota waarin de inhoudelijke voorstellen zijn opgenomen. Het is belangrijk om deze nota ter voorbereiding van de bijeenkomst te lezen.

De bijeenkomsten zullen online zijn. Daarbij maken we gebruik van WebEx. Het programma voor beide klankbordgroepen is hetzelfde. Na afloop zal de presentatie samen met een impressie van de bijeenkomsten worden gepubliceerd op KIA.

Aanmelden

Meld je aan via KIA!