Inspectie e-mailarchivering bij de centrale overheid

Het  aangekondigde onderzoek naar e-mailarchivering is door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar voren gehaald. Aanleiding hiervoor zijn de berichten over moeilijk terug te vinden e-mail van ambtenaren bij WOB-verzoeken in verband met COVID-19. Daarnaast wordt van de departementen momenteel, in het kader van Open op Orde, gevraagd om een methodiek voor het bewaren van e-mail te implementeren.

E-mail is het voornaamste schriftelijke communicatiemiddel binnen de overheid en is daarnaast belangrijk voor het afleggen van verantwoording over overheidshandelen. Na eerdere inspecties concludeerde de Inspectie dat er bij overheidsorganisaties vaak wel afspraken zijn over het opslaan van e-mail in daarvoor geschikte systemen.

Lees het volledige artikel op de website van de Inspectie O&E