Doe de zelfscan e-mailarchivering

Het RDDI heeft de digitale zelfscan e-mailarchivering ontwikkeld, zodat departementen, uitvoeringsorganisaties en andere rijksorganisaties zelfstandig kunnen toetsen welke concrete vervolgstappen er nog te nemen zijn om emailarchivering te implementeren conform de werkwijze van de Handreiking ‘Bewaren van e-mail Rijksoverheid’ en de Interpretatie van de Handreiking.

Hoe werkt de Zelfscantool?

De Zelfscantool bestaat uit 23 vragen, opgebouwd uit 10 groepen (gebaseerd op de Handreiking) en duurt ongeveer 20 tot 25 minuten om in te vullen. Hieruit volgt een concreet advies per vraag, toegespitst op de eigen organisatie, met daarin vervolgstappen en eventuele achtergrondinformatie. De Zelfscan is als enquête (via LimeSurvey) beschikbaar gesteld op het KIA-platform. Daarmee is de tool voor iedere medewerker met een KIA-account binnen de Rijksoverheid - en potentieel ook overheidsbreed - beschikbaar.

Voordat je start met de Zelfscantool, raden wij aan om eerst deze drie publicaties van het RDDI rondom het onderwerp E-mailarchivering te lezen:

Start hier de Zelfscantool E-mailarchivering