Veel animo voor Wereldcafé Actieve openbaarmaking

Op donderdag 7 oktober vond het eerste Wereldcafé Actieve openbaarmaking plaats. Vanuit het Programma Ambtelijk Vakmanschap werd samen met het RDDI een online dialoog georganiseerd over actieve openbaarmaking. Hierbij gingen ambtenaren van verschillende departementen in gesprek over dilemma’s en behoeftes, werden eerste ervaringen gedeeld en werden handelingsperspectieven besproken.

De deelnemers waren zeer divers, met een verhoogde vertegenwoordiging van beleidsmedewerkers. Ronald Barendse, plaatsvervangend DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk van BZK, deed een openingsinterview en SG van EZK Gerdine Keijzer-Baldé had het afsluitende interview. Tussendoor gingen deelnemers in break-out sessies met elkaar het gesprek aan. Belangrijke onderwerpen waren de psychologische veiligheid van ambtenaren, het belang van goed opslaan van documentatie in gebruiksvriendelijke systemen en het gesprek met elkaar aan durven gaan. Aan het Wereldcafé deden bijna 70 ambtenaren online mee.

Op 14 oktober vindt een tweede sessie van het Wereldcafé plaats met Marieke van Wallenburg en Mark Frequin. Hiervoor hebben zich al meer dan 100 mensen ingeschreven.

Vergroot afbeelding Wereldcafé Actieve openbaarmaking spreek je uit
Beeld: ©Ambtelijk Vakmanschap / Grenzeloos Samenwerken