Definitieve versie MDTO nu online beschikbaar

Eén metagegevensnorm te gebruiken door alle overheden

Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) is gepubliceerd op de kennisbank van het Nationaal Archief. En beschikbaar voor alle overheden om toe te passen. MDTO bevordert de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en is met name bedoeld voor informatieprofessionals die betrokken zijn bij het ontwerp van informatiesystemen.

Ambitie: één norm voor alle overheden

MDTO is de (beoogde) opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TPR) en het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Belangrijke verbeteringen zijn: meer mogelijkheden om gegevens vast te leggen, en heldere richtlijnen die het uitwisselen van gegevens vergemakkelijken. Doel is dat MDTO één standaard wordt voor de hele overheid. Dit is belangrijk omdat overheden hierdoor eenvoudiger informatie en kennis kunnen delen met elkaar en met andere organisaties, bedrijven en particulieren. MDTO is als norm voor decentrale overheden vastgesteld en beschikbaar op de website van het Nationaal Archief. CIO Rijk onderzoekt samen met het Nationaal Archief en vertegenwoordigers van rijksoverheden of, en zo ja, welke uitbreidingen noodzakelijk zijn om MDTO ook als norm voor het Rijk te laten gelden.