Ben jij werkzaam binnen het brede veld van Informatiehuishouding? We doen graag een beroep op jou!

Jouw input is waardevol!!

Informatie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Overheidsinformatie moet vindbaar, beschikbaar, leesbaar en betrouwbaar zijn voor iedereen die daar recht op heeft. De Rijksoverheid probeert de informatievoorziening continu te verbeteren. Naast technologische en digitale kennis is goed inzicht in het vakgebied nodig.

Met behulp van deze vragenlijst krijgen wij beter inzicht in jouw ervaring met dit thema, het werk dat jij doet en de zaken die jij daarbij belangrijk vindt. Door middel van jouw input kunnen we samen de dienstverlening nog beter maken. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten, is anoniem en kan tot 6 oktober.

Waarom?

Het rijksbrede project 'Versterking capaciteit informatiehuishouding' helpt organisaties – in aansluiting op actielijn 1 van Open op Orde - bij de werving van professionals om de informatiehuishouding (IHH) beter op orde te krijgen. Daarvoor wordt een rijksbrede arbeidsmarktcampagne opgezet. Om de IHH-professional goed en in de juiste taal te bereiken, is het belangrijk dat we de doelgroep (nog beter) leren kennen. Daarom is deze survey gemaakt.


Om een goed beeld te krijgen van (de diversiteit van) het vakgebied en de inhoud van het werk, is het belangrijk dat zo veel mogelijk specialisten - die betrokken zijn bij het duurzaam op orde brengen van informatie – de vragenlijst invullen. Stuur deze vragenlijst dus gerust door aan collega’s die ook waardevolle input kunnen leveren.

Alvast ontzettend bedankt!