‘Goed Bewaard’ campagne: het vervolg

De campagne Goed Bewaard is eind 2020 gestart. Wat heeft deze campagne tot nu opgeleverd? En wat gaan we de komende tijd doen?
We spraken erover met ruim 40 informatie- en communicatieprofessionals van diverse departementen en uitvoeringsorganisaties tijdens een online bijeenkomst op 22 april.

Doel van de campagne

Rijksmedewerkers bewust maken dat ze goed moeten omgaan met overheidsinformatie en hen handelingsperspectief bieden. De campagne-toolkit bestaat inmiddels, naast een flink aantal campagnestijlelementen, uit een e-zine met inspirerende interviews, een infographic met uitleg over het goed bewaren van overheidsinformatie, een quizeen opruim playlist en meer.

IJzer smeden als het heet is

Veel van de collega's die op 22 april samen kwamen, zijn bezig met de campagne én actief betrokken bij het opstellen van het actieplan dat voor 1 juli klaar moet zijn. Dat is een enorme uitdaging. Want krijgt de campagne wel voldoende aandacht nu er zoveel speelt? Aan de andere kant: we hebben de wind in de zeilen dankzij alle actualiteiten rondom de noodzaak tot open en transparantie informatiehuishouding; “never waste a good crisis”.

Inspirerende voorbeelden

De meeste organisaties zijn na de kerstvakantie aan de slag gegaan met organisatie specifieke laag van de campagne. Er zijn, naast dat veel organisaties op het Rijksportaal informatie hebben geplaatst, veel mooie en inspirerende voorbeelden:

  • EZK heeft een online escape room opgezet en een mooie serie podcasts.
  • AZ heeft een interne kennisquiz georganiseerd waar ongeveer een derde van de medewerkers aan mee heeft gedaan.
  • SZW heeft een groot programma opgezet: Enigma.
  • De Belastingdienst besteedde veel aandacht aan de campagne op hun intranet.
  • OCW heeft een leuke doorvertaling gemaakt met o.a. een interactieve PDF, een serious game en serie trainingen. Sandra Linssen, communicatieadviseur bij OCW: “De kracht zit in de herhaling, we kunnen hier een hele tijd mee voort, daar zit de meerwaarde van dit herkenbare campagnebeeld”.

Wind in de zeilen

Uit de 1-meting, die begin 2021 is uitgevoerd, blijkt dat meer rijksmedewerkers zich bewust zijn van nut en noodzaak van een goede informatiehuishouding. Deze stijging zal deels gevolg zijn van de campagne Goed Bewaard, maar alle actualiteiten rondom het thema (zoals het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) hebben ook zeker bijgedragen. Hoe dan ook, bijna iedereen voelt inmiddels de urgentie dat de informatiehuishouding van de rijksoverheid verbeterd en transparanter moet worden.

Actieplan ‘Open op orde’

De campagne lijkt naadloos aan te sluiten bij de ambities in het generieke actieplan ‘Open op orde’, dat recentelijk is aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor 1 juli moeten alle rijksorganisaties een eigen actieplan hebben. In de bijeenkomst werd duidelijk dat de campagne Goed Bewaard een onderdeel gaat vormen in veel actieplannen.

Cultuuromslag noodzakelijk

Om als rijksorganisatie transparant te kunnen zijn, moet je de basis op orde hebben. Dat begint bij goed bewaren. Maar het gaat ook over een cultuurverandering. Transparantie moet het uitgangspunt zijn, met als doel dat bewindspersonen verantwoording kunnen afleggen en om Tweede Kamer, burgers en journalisten te allen tijde adequaat informeren.

Nieuwe thema’s en tools

De campagne heeft zich tot nu toe gericht op bewust zijn én op doen. Dit blijft belangrijk, maar het gaat ook om: kunnen en naleven, rijksmedewerkers vaardig maken. Dus de campagne gaat door en krijgt een verdieping met nieuwe (deel)thema’s en tools. In kleine groepjes wisselden de deelnemers aan de sessie ideeën uit. Thema’s als transparantie, informatiebeveiliging en privacy (AVG) werden genoemd. Qua tools kwamen ideeën als serious games, storytelling, digicoaching en guerillamarketing aan bod. Genoeg te doen dus.

Nieuwe projectleider campagne

Gelukkig heeft het RDDI binnenkort een nieuwe RDDI-collega en projectleider voor de Goed Bewaard campagne, Sandra van de Ven!  

Doe ook mee!

Ben je enthousiast over de campagne Goed Bewaard en de initiatieven van collega’s? Doe dan ook mee! Breng de tools uit de toolkit ‘Start het gesprek’ (zoals een PowerPointpresentatie en quiz voor teams) actief onder de aandacht. Of ontwikkel je eigen tools en/of leg de verbinding tussen onze campagne met je eigen campagne of programma. In de communicatietoolkit vind je onder andere beeldmateriaal, logo’s en kernboodschappen die je hiervoor kunt gebruiken.