Campagne Goed Bewaard begint eerste vruchten af te werpen

Steeds meer rijksmedewerkers snappen dat ook appjes en e-mails overheidsinformatie zijn. En bijna alle rijksmedewerkers vinden dat zij overheidsinformatie goed (moeten) bewaren. Maar dat betekent niet dat iedereen dat ook doet op zo’n manier dat een collega de door hen opgeslagen informatie kan terugvinden.

Op verzoek van RDDI heeft ICTU in januari 676 respondenten van het flitspanel bevraagd naar hun kennis, houding en gedrag over nut en noodzaak van het goed bewaren van informatie. Deze 1-meting was kort na de start van de campagne (in de maand voor kerst 2020), dus er zijn nog geen grote effecten gemeten ten opzichte van de 0-meting in september 2020. Maar een paar resultaten vallen wel op.

Werk aan de winkel!

De campagne heeft 6 weken na lancering al een redelijk bereik:

 • 37% van de respondenten herinnert zich de campagne, waarvan 13% spontaan
 • 17% herkent het campagnelogo

Maar de campagne overtuigt lang niet iedereen:

 • Tweederde vindt de campagne nuttig; een kleine minderheid vindt de campagne niet nuttig
 • Tweederde vindt de campagne duidelijk; een derde vindt dat niet
 • Ruim de helft vindt de campagne overtuigend en aansprekend; de rest vindt dat niet
 • De meerderheid geeft aan dat de campagne geen extra inzicht heeft gegeven over nut en noodzaak van goed bewaren en hoe/welke informatie ze goed moeten bewaren.

Wat weten rijksmedewerkers over werken met overheidsinformatie?

De campagne heeft een generiek en een organisatie-specifiek deel. Doel van het generieke deel is: rijksmedewerkers bewust maken waarom het zo belangrijk is om goed om te gaan met overheidsinformatie. Het organisatie-specifieke deel gaat om handelingsperspectief: wat moeten medewerkers precies (anders) doen? RDDI levert generieke bouwstenen die organisaties kunnen inzetten voor hun eigen campagne. Enkele ministeries (m.n. EZK), zijn voor kerst al begonnen met hun campagne, maar de meeste zijn na de kerstvakantie gestart. Vlak voor de 1-meting dus.

Toch zijn kennis, houding en gedrag op een aantal onderdelen wel gestegen:

 • 51,2% snapt dat werkinhoudelijke chatberichten op privételefoon ook overheidsinformatie zijn en dus goed bewaard moeten worden (in de 0-meting was dat 44,7%)
 • 72,2% snapt dat e-mail met verslag van telefonisch gemaakte afspraken overheidsinformatie is en dus goed bewaard moeten worden (dat was 64,3%)
 • 79,6% meent dat het goed bewaren van overheidsinformatie de overheid efficiënter maakt (dat was 63,1%)

Het is wel de vraag of deze stijging gevolg is van de campagne Goed Bewaard of van alle actualiteiten (zoals het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag).

Goede wil aanwezig, maar praktijk weerbarstig

Bijna alle rijksmedewerkers (98%) in het panel vindt dat ze overheidsinformatie goed moeten bewaren. Ruim 90% ziet dit als onderdeel van het dagelijks werk. Ruim 80% van de respondenten vindt dat hij documenten goed vindbaar voor collega’s opslaat.

In de praktijk blijkt dat tegen te vallen:

 • 53,4% van de respondenten beaamt dat er afspraken over informatiehuishouding zijn gemaakt binnen de afdeling/directie.
 • Van slechts 35% geeft de leidinggevende het goede voorbeeld.
 • Nog geen 30% van de respondenten kan informatie van een collega makkelijk terugvinden.
 • 3 op de 10 rijksmedewerkers geeft aan meer dan een half uur per dag kwijt te zijn aan het zoeken naar overheidsinformatie.

Meer lezen?