Algoritmes en de Archiefwet

In het recent verschenen werkprogramma 2021-2022 zet de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in op meer transparantie over algoritmes. In het essay Rekenen en rekenschap wordt het onderwerp algoritmes in relatie tot de Archiefwet verkend.

Archiveren van algoritmes

De overheid hoort inzicht te kunnen geven in de manier waarop besluitvorming tot stand is gekomen, ook als die ondersteund wordt door algoritmes. Daarom moet informatie over gebruikte algoritmes worden opgenomen in het archief en worden beheerd conform de eisen van de Archiefwet. 

Voor meer informatie en tools lees het volledige nieuwsbericht op website van Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.