Meerjarenplan Informatiehuishouding geactualiseerd

Het RDDI heeft het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk voor de tweede maal geactualiseerd. In 2021 komt het zwaartepunt te liggen op de implementatie van de producten van RDDI bij de rijksorganisaties.

Net vorige jaren maakt het meerjarenplan deel uit van de Strategische I-agenda Rijksdienst. Deze agenda gaat over de (digitale) informatievoorziening binnen de Rijksoverheid: ICT, (elektronische) data en (digitale) informatiebeveiliging. Het meerjarenplan bevat de invulling voor de verbetering van de informatiehuishouding, die wordt ondersteund door het programma RDDI.

Het doel van het programma en daarmee het meerjarenplan is van groot belang om alle overheidsinstanties te helpen om het parlement en de samenleving tijdig en op een juiste manier van informatie te voorzien.