Kamerbrief rapport Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over archivering MH17-informatie

De ministers Slob en Grapperhaus stuurden op 7 december j.l. het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE) naar de Tweede Kamer.

Het rapport gaat over de duurzame toegankelijkheid van de informatie rond het neerhalen van vlucht MH17 en de invulling aan het project ‘Blijvend in ons geheugen’ (BIOG). De ministers geven in deze brief ook hun beleidsreactie op het rapport.