Alliantie Open Overheid

Afgelopen week werden de resultaten van de online consultatie voor het nieuwe Actieplan Open Overheid gepresenteerd. Hieruit bleek dat er veel belangstelling is voor een nieuw op te richten ‘Alliantie Open Overheid’. Daarnaast gaven de respondenten aan dat zij de thema’s open technologie, open Informatie en open communicatie belangrijk vinden voor het nieuwe actieplan