Dashboard Groningen

Sinds 15 oktober staan cijfers en feiten over de afbouw van de gaswinning in Groningen, het aantal aardbevingen, de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling op één pagina: dashboardgroningen.nl. Het betreft een handig overzicht van bestaande gegevens uit openbare bronnen, waarmee iedereen inzicht kan krijgen in de voortgang van verschillende ontwikkelingen in Groningen.

Het dashboard is samengesteld met gegevens op basis van open data van NLOG (een website van TNO met informatie over energie en delfstoffen in Nederland), KNMI, NCG en IMG. De data worden geactualiseerd op basis van automatische koppelingen. Het dashboard is een van de pilots van het ministerie van EZK op het gebied van actieve openbaarheid. Lees meer over dashboard Groningen.