Publicatie handreiking Weten of vergeten

Op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is de handreiking Weten of vergeten verschenen, opgesteld door de werkgroep AVG-een samenwerking tussen KVAN/BRAIN en KIA.

De handreiking gaat in op de toepassing van AVG en Archiefwet bij het informatiebeheer van overheidsorganisaties. Wanneer informatiebeheerders en privacyexperts samenwerken, kunnen beide wetten in samenhang worden uitgevoerd. De handreiking gaat in op de raakvlakken tussen de wetten, geeft uitleg en advies.