Uitwerking communicatiecampagne van start

‘Werken met overheidsinformatie’: hèt onderwerp dat 3 maart centraal stond tijdens een drukbezochte kick-off. Met deze bijeenkomst, georganiseerd door RDDI/Medewerker aan Informatie (MaI), is de eerste stap gezet in het traject om te komen tot een rijksbrede campagne rond informatiehuishouding. Een wens die verschillende rijksorganisaties vorig jaar kenbaar maakten tijdens de start van het project MaI.

Tijdens de middag werkten ruim 50 collega’s van zo’n 12 verschillende rijksorganisaties - specialisten op het gebied van informatiehuishouding en communicatieadviseurs – onder begeleiding van twee facilitators aan een nadere invulling van de campagne.

Het vervolg
De bijeenkomst heeft veel informatie opgeleverd, waaronder meer inzicht in belemmeringen voor medewerkers bij het omgaan met overheidsinformatie. Belangrijke informatie voor het uitwerken van de communicatie-/campagnestrategie. Een strategie die MaI de komende periode zal uitwerken, samen met een op te richten communicatiegroep bestaande uit communicatieadviseurs van verschillende rijksorganisaties.

Heb je vragen, wil je aansluiten of heb je een goed idee? Laat het dan vooral weten aan Esther de Boer