Vandaag start de Thematiendaagse Vernietiging

Vandaag start de allereerste ThemaTiendaagse vanuit KIA (het Kennisnetwerk Informatie en Archief). Tien werkdagen lang staat het onderwerp vernietiging centraal en vinden er verschillende online en offline evenementen plaats.

Overheden hebben op grond van de Archiefwet natuurlijk al langer een vernietigingsplicht. Sinds de komst van de AVG is het bewustzijn voor zorgvuldige vernietiging alleen maar groter geworden. Tegelijkertijd is effectieve vernietiging onder invloed van de digitalisering een steeds complexer vraagstuk geworden, want hoe krijgen we grip op alle data buiten onze archiefsystemen? Hoe gaan we om met big data en kunstmatige intelligentie? Hoe passen we de selectielijst toe in de context van de AVG? Welke nieuwe technologieën kunnen we inzetten om het onszelf makkelijker te maken? Hoe zorgen we samen met softwareleveranciers dat we vernietiging ‘by design’ inrichten? Wanneer is het verantwoord om geautomatiseerd te vernietigen en wanneer niet?

Het onderwerp vernietiging is een breed thema dat vanuit vele perspectieven bekeken kan worden. Hoogste tijd dus om daar eens met onze hele vakgroep vol in te duiken.

Activiteiten

13-1 Webinar AVG/Archiefwet door Yvonne Welings

14-1 Publicatie 'functionele eisen voor vernietiging' door de werkgroep Archiving by Design

16-1 Regionale bijeenkomsten bij het Zeeuws Archief, Archief Eemland en Provincie Noord-Holland

17-1 Publicatie interview Ruud Yap (Nationaal Archief)

20-1 Regionale bijeenkomst bij het Regionaal Archief Rivierenland en het Gemeentearchief Venlo

21-1 Publicatie interview Ivo Hendriks (VNG)

22-1 Dag van de vernietiging

23-1 Themadag Vernietiging in de digitale  wereld (Den Haag)


En verder:

- Themanummer OD over vernietiging

- Regionale bijeenkomst bij Tresoar op 6 februari

- Terugkoppeling VNG-leveranciersbijeenkomsten

- Stellingenparade: diverse prikkelende stellingen op KIA

- Interviews met verschillende deskundigen (te zien via KIA)