Laat je mening horen over de vernieuwing van de Archiefwet

Meedenken over de vernieuwing van de Archiefwet kan vanaf afgelopen vrijdag, want de concept wetsteksten en Memorie van Toelichting voor de Archiefwet 2021 staan nu via deze link online voor openbare internetconsultatie.

Het voorstel voor de vernieuwde Archiefwet en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wet zijn op deze pagina te vinden. Je kan hierop reageren tot en met 23 januari 2020.

Toetsen
Ook starten nu verschillende toetsen rondom de vernieuwing van de Archiefwet. De Auditdienst Rijk (ADR) doet de uitvoerbaarheidstoets voor organisaties die onder toezicht staan van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE), zoals de ministeries en de uitvoeringsorganisaties. De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE) toetst of het wetsvoorstel realiseerbaar is wat betreft handhaving. Er wordt een apart onderzoek gedaan of het wetsvoorstel aanvullende of andere consequenties heeft voor de provincies en de waterschappen. Het IPO en de UvW zullen namens de provincies en de waterschappen reageren op het wetsvoorstel. De Vereniging Nederlandse Gemeenten voert een eigen uitvoeringstoets uit en reageert namens alle gemeenten op het wetsvoorstel. De branche- en beroepsorganisatie KVAN/BRAIN formuleert een reactie namens de archiefinstellingen en archiefprofessionals.

Meer informatie

Waarom wordt de Archiefwet gewijzigd? Zie deze pagina voor meer informatie en het projectteam is voor vragen te bereiken via archiefwet@minocw.nl.