Overzicht oplevering producten RDDI Q4

RDDI ondersteunt de rijksoverheid om de digitale informatiehuishouding op orde te brengen en duurzaam toegankelijk te maken. Aan deze opdracht werkt het programma door ondersteunende producten en tools te bieden en waar nodig met rijksbrede generieke voorzieningen te komen.

In het huidige kwartaal (Q4) zal RDDI diverse producten opleveren ter facilitering van de rijksonderdelen, zoals een onderzoeksrapport over de informatiehuishouding in 2030 en vijf pilots voor actieve openbaarmaking. In het bijgevoegde overzicht kun je zien welke producten nog meer worden opgeleverd in het huidige kwartaal.