Richtlijn archiveren overheidswebsites nu online

Hoe archiveer je een website? Veel instellingen worstelen met deze vraag. Daarom heeft het Nationaal Archief, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Richtlijn archiveren overheidswebsites ontwikkeld

Praktisch handvat met uitleg en voorbeelden

De richtlijn is een praktisch handvat voor de duurzame toegankelijkheid van openbare overheidswebsites. De richtlijn laat zien hoe je een website archiveert en waar je allemaal aan moet denken. De richtlijn beschrijft de eisen aan websitearchivering, het toepassingsgebied en de status ervan. Ook geeft het een toelichting op alle gebruikte begrippen en bevat het een voorbeeldstappenplan.

Waarom een richtlijn?

Alle overheidsinformatie moet in goede geordende en toegankelijke staat verkeren voor zolang als nodig. Dat geldt dus ook voor overheidswebsites. Uit het in 2016 verschenen rapport van de Erfgoedinspectie Webarchivering bij de centrale overheid bleek grote behoefte aan kennis en handvatten om overheidswebsites te archiveren, op zo’n manier dat deze informatie ook in de toekomst nog beschikbaar is. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf het Nationaal Archief opdracht voor een handreiking webarchivering. Dit is de Richtlijn archiveren overheidswebsites geworden. Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding zorgt voor de implementatie van de richtlijn binnen de Rijksoverheid.

Vervolg

Het toepassen van de Richtlijn archiveren van overheidswebsites kan in de praktijk nog vragen oproepen, problemen opleveren en tot nieuwe inzichten leiden. Om op de hoogte te blijven en indien nodig de richtlijn aan te passen, volgen we de implementaties ervan, onder andere via het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Maar ook rechtstreekse input is van harte welkom. Heb je vragen of suggesties voor verbeteringen of wil je ervaringen uit de praktijk inbrengen? Stuur dan een e-mail naar contact@nationaalarchief.nl. Je kan ook reageren en meedenken op het kennisplatform Webarchiving, waar je je ook kan aanmelden als lid.

In de februari-editie van OD-magazine verschijnt een uitgebreid artikel over de Richtlijn archiveren overheidswebsites.