Kabinet maakt meters met verbetering informatiehuishouding Rijk

Op 2 januari j.l. is het Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding aan de Tweede Kamer gestuurd, als bijlage bij de brief van de minister van BZK over het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo). Met dit plan beoogt het kabinet dat het Rijk fors inzet op de verbetering van de informatiehuishouding.

RDDI verantwoordelijk voor zeven actielijnen

Er zijn in het plan zeven actielijnen benoemd: e-mail bewaren, websites archiveren, digitaal vernietigen, vervroegd overbrengen, actief openbaar maken, berichtenapps en een nieuw kader ontwikkelen waarin alle relevante ontwikkelingen voor informatiehuishouding samenkomen. Iedere organisatie wijst ook een functionaris informatiehuishouding aan die in de organisatie verantwoordelijk is voor de implementatie van de verbetervoorstellen.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de actielijnen in het betreffende Meerjarenplan.

Bekijk hier het Meerjarenplan en de overige stukken.