Meer samenwerking en visie: zo willen DIV-medewerkers de toekomst in

Digitalisering, automatisering en kunstmatige intelligentie veranderen de wereld. Zéker de wereld der Documentaire Informatie Voorziening. Om deze veranderingen in kaart te brengen en een visie op de toekomst te ontwikkelen, organiseerde het programma Rijk aan Informatie (RaI) op 5 juni een meet-up. Tijdens deze bijeenkomst werden onder andere scenario’s (kansen) voor de toekomst gepresenteerd. DIV-medewerkers bespraken de kansen vervolgens gezamenlijk. In dit artikel gaan we dieper in op de randvoorwaarden en concrete stappen die, volgens DIV-medewerkers, nodig zijn voor de toekomst.

Uit het onderzoek dat RaI in samenwerking met ICTU uitvoerde (lees meer over het onderzoek in dit verslag van de DIV-meet-up) kwamen twee kansen voor de toekomst naar voren. Deze kansen werden gepresenteerd door Lea Mazor en Jurgen Visser (ICTU). Kans 1: De DIV-Academy. Lea Mazor: “Dit is een rijksbreed leer- en ontwikkeltraject gebaseerd op drie pijlers: collegiale kennisdeling, continu bijscholen en nadenken over (de toekomst van) het vak. Verschillende ministeries trekken hierin gezamenlijk op.”

Kans 1- DIV Academy
Kans 1: DIV Academy

De tweede kans: een ‘Matching Center Rijk’ (MCR). Jurgen Visser: “In het MCR worden vraag en aanbod in de DIV-functies samengebracht. En er wordt geïnvesteerd en gebruik gemaakt van de ‘21th century pool’: een netwerk van afgestudeerde informatiespecialisten die graag bij het Rijk willen werken.”

DIV Matching Center Rijk
Kans 2: DIV Matching Center Rijk

Zijn dit kansen waarmee DIV-medewerkers de toekomst het hoofd kunnen bieden? Er is veel belangstelling voor de DIV-Academy. De vraag is wel hoe dat traject eruit moet zien. Moet die bestaan uit docenten vanuit het Rijk? Of moet er juist worden samengewerkt met bestaande opleidingen? Want: “Als we het als overheid alleen blijven doen, blijven we achterlopen.” Uit de zaal klinken meer geluiden, zorgen en ideeën.

DIV-medewerkers: gemeenschappelijke visie nodig

Zo is er de behoefte aan stappen zetten (“Ik hoor dit al langer. Hoe gaan we er voor zorgen dat er daadwerkelijk een DIV-Academy komt?”) en de behoefte aan een gemeenschappelijke visie (“Laten we als overheid eerst zorgen voor eenheid en een visie ontwikkelen over goede informatiehuishouding”).

Foeke Wijnia, organisatieadviseur en gespecialiseerd in KIDO (Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden) mist leiderschap. “DIV-medewerkers zijn betrokken en bevlogen medewerkers: ze zitten vol goede ideeën. Maar vanuit het management, de SG, mis ik leiderschap. We zijn nu te gefaseerd bezig. Je moet je eerst beseffen waar het in grote lijnen over gaat.”

Naast de behoefte aan een gemeenschappelijke visie, zijn er verschillende uitdagingen. Op het gebied van kwaliteit (“hoe gaan we die borgen?”), het bedrijfsleven (“zij bieden nog altijd een hoger salaris”), en het imago van het vak: want het beheren van informatie is niet ‘sexy’. Hoe veranderen we dat?

Denk mee!

Projectleider Anita Lauret (RaI) roept collega’s op samen met haar na te denken over het vervolg van het project. Het streven is in dit najaar een notitie voor het vervolg in de stuurgroep Rijk aan Informatie in te brengen. Wilt u meedenken of-praten over de toekomst van DIV? Neem dan contact met haar op via anita.lauret@minbzk.nl.