Van de programmadirecteur- Stuurgroep met bomvolle agenda

Op 15 mei kwam de Stuurgroep Rijk aan Informatie (RaI) bij elkaar met wederom een bomvolle agenda. Voorafgaand aan dit overleg zetten de Stuurgroepleden de stukken uit bij hun achterbannen en dat levert altijd inhoudelijk sterke gesprekken op. En er speelt nogal wat. In het kader van de pilots e-mailarchivering heeft het Nationaal Archief zich gebogen over vraagstukken rond bulkarchivering. Hoe ga je dan bijvoorbeeld om met openbaarmaking? Hoe met privacy? En hoe vind je wat je zoekt in grote hoeveelheden informatie. Bijzonder knap dat we een Stuurgroep hebben die begrijpt hoe anders het bewaren en archiveren moet, om niet bedolven te worden onder data. En die bereid is nieuwe oplossingen te zoeken. Want iedereen weet: dit digitale tijdperk vraagt helaas ook om het achterlaten van gegroeide gewoonten en werkwijzen. En we willen het goede behouden. Aan het einde van de pilots moeten er antwoorden zijn zodat we ministeries en uitvoeringsorganisaties verder helpen.

Dat ook de Erfgoedinspectie vindt dat het Rijk stappen heeft gemaakt bij de informatiehuishouding, helpt enorm. De digitalisering is nagenoeg afgerond, iedereen analyseert wel op een bepaalde manier hoe de informatiehuishouding er voor staat. Veel informatie wordt ook daadwerkelijk gevonden als dat nodig is. Maar het kan nóg beter zodat het ook eenvoudiger en efficiënter wordt. Daarom heeft RaI op verzoek van de ministers van BZK en OCW een plan gemaakt. Dat plan betrekt ook nieuwe ontwikkelingen zoals de verkorting van overbrengingstermijn en meer openbaarheid. Bij de totstandkoming hebben we nadrukkelijk gekeken naar uitvoerbaarheid en realiteit. De Stuurgroep keurde in haar vergadering de eerste versie met maatregelen goed. Maar dan wel zoals RaI het tot nu toe heeft gedaan aanvullend op de eigen verantwoordelijkheden van organisaties, door waar nodig kaders te ontwikkelen, deze te testen en waar het helpt centrale voorzieningen te bouwen. En met middelen, want alle investeringen in de informatiehuishouding moeten ook betaalbaar zijn. We gaan ermee verder in het vertrouwen dat we onze medewerkers, de politiek en burgers tot dienst kunnen zijn bij de uitoefening van goed openbaar bestuur. En dat moet dan ook terug te lezen zijn in het volgende rapport van de Erfgoedinspectie.

Jacqueline Rutjens

Jacqueline Rutjens
Jacqueline Rutjens, programmadirecteur/projectleider Futurelab