Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Archiefwet

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en bepaalt wat je wel en niet mag doen met persoonsgegevens én hoe je deze gegevens moet beschermen. De AVG geldt niet alleen voor de overheid, maar voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken