Overheidsinformatie eerder naar openbaar archief

Overheidsinformatie moet na tien jaar standaard overgebracht worden naar een toegankelijk archief. Nu staat daar nog twintig jaar voor. Zo wordt belangrijke – digitale - overheidsinformatie beter bewaard en blijft zij vindbaar en bruikbaar voor huidige en toekomstige generaties. Daarvoor pleit minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.